ILIA

Casa memorială a lui Bethlen Gabriel, principele Transilvaniei.